Kababalik lang ng delegasyon ni Pangulong Rod­rigo Duterte mula sa matagumpay na state visit sa bansang Japan.

Doon, ating nasaksihan nang personal ang dinamiko ng patakaran ng Pangulo hinggil sa pakikitungo ng bansa sa mga karatig na hurisdiksyon at iba pang mga bansa sa mundo.

Sa pamamagitan ng biyaheng ito ng Pa­ngulo, at sa kabila ng batikos at ingay ng mga kritiko, nasaksihan din natin ang lalo pang pagpapatibay ng pakikipagkasundo ng Pilipinas sa lara­ngan ng kalakalan at ekonomiya, kultura at sektor ng paggawa, teknolohiya at pagsasanay, agrikultura at negosyo, at marami pang iba.

Sa isa sa mara­ming pulong na aming nilahukan kasama ang Punong Ehekutibo, mu­ling iginiit ni PRRD sa mga mamumuhunang Hapones na hindi nito papayagang maghari ang korapsiyon at katiwalian sa mga kasunduang kanilang pinasok kasama ang kanilang mga kabahaging Pilipino. Matibay ang paninindigan ng Pangulo: walang mangyayaring bakalan, pigaan at huthutan sa mga pamumuhunang Hapon sa Pilipinas.

Nakita rin natin na kumportable ang Pa­ngulo sa mga Hapon, sa kanilang gobyerno at sa mga bagong negosyong ibubuhos nila dito na aabot ang pamumuhunan sa 300 bilyong piso. Ayon kay Pangulong Digong, hindi umano nagbago ang kanyang pakikitungo sa mga Hapon mula pa man noong siya ay mayor pa ng Davao dahil handa umanong tumutulong ang mga ito sa lungsod at maging sa buong Mindanao.

Isa sa mahahalagang nangyari sa pinakahu­ling biyahe ng Gabinete sa labas ng bansa ay ang muling pakiki­pagdaupang-palad ng ating mga opisyal sa aming mga katumbas na opisyal ng gobyernong Hapon.

Sa pamamagitan ng aming pinaigting na relasyon, muling pinagtibay ang pakikipagtulungan ng dalawang bansa sa maraming usaping pampangasiwaan, at sa kabuuang pagpapainit ng diplomatikong pakikitungo.

Hindi man lubusang maarok at mabilang ang totoong katumbas na benepisyo ng bansa mula sa mga opisyal na pagbisitang kagaya nito, matitiyak natin na ang aktwal na benepis­yo ay mas lalong higit pa sa halaga ng mga kontratang napagkasunduan doon.

Sa dulo’t huli, tinitiyak natin na bahagi ng benepisyong ating iniuwi mula sa biyaheng ito ay mapupunta sa mga mandatong iniatang sa ating mga balikat: ang pagpapabuti ng buhay at pag-angat sa kalagayan ng mga naghihikahos nating mga kababayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>