June 14, 2019

Pre-SONA: Ambag sa talumpati ng Pangulo sa Kongreso

Sa taunang State of the Nation Address ng Pangulo, ipinapahayag nito ang mga nagawa ng kanyang pangasiwaan at mga saloobin sa mga isyu ng nagdaang taon. Dito rin niya inilalahad sa taumbayan ang kanyang mga plano sa hinaharap, kabilang na ang direksyong tatahakin ng bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno.

Continue reading
June 11, 2019

Ang daluyong ng gabinete sa mga rehiyon

Noong ikalawang linggo ng Mayo, gumalaw ang Pa­ngulong Rodrigo Duterte upang bigyang laman at kaukulang tulak ang kanyang mga direksyon sa gabinete tungo sa pagpapabilis ng mga hakbang ng pamahalaan kaugnay sa panrehiyong kaunlaran at pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa mga rehiyon.

Continue reading
June 6, 2019

Nakadikit din sa ekonomiya ang tatak ng pagbabago

Bago pa man ilabas ng Philippine Statistics Authority ang kanilang mga datos na nakalap hinggil sa ikalawa at huling bahagi ng 2019, inilathala na ng University of Asia and the Pacific (UA&P) at ng First Metro Investment Corporation (FMIC) ang kanilang pagtaya sa paglago ng ekonomiya.

Continue reading
June 4, 2019

Biyaheng Hapon

Kababalik lang ng delegasyon ni Pangulong Rod­rigo Duterte mula sa matagumpay na state visit sa bansang Japan.

Continue reading