Bagama’t medyo malayo pa ang resolusyon ng problema sa tubig ng Metro Manila, nakatutuwang maba­litaan ang sinabi sa Kamara ng pamunuan ng Metro­politan Waterworks and Sewerag­e System na ang pagkakaantala sa serbis­yo ng tubig sa mga apektadong lugar sa Kamaynilaan ay unti-unti nang naibabalik.

Para eksakto, nasa 90% na umanong nai­babalik ito ayon sa ulat ng MWSS ngunit hindi pa ganoon kalakas ang buga ng gripo kagaya nang dati.

Sa dami ng apektado, matatandaang nagbigay si Pangulong Rodrigo Duterte ng isang mariing ultimatum noong Biyernes sa lahat ng ahen­syang kinauukulan para mag-release ng tubig ng tuloy-tuloy sa loob ng 150 araw.

Mula noon, binuksan ang mga bypass na nagdudugtong sa Maynilad Water at Manila Water. Makakada­lawa na nga ang mga ito habang nililimbag natin ang kolum na ito.

Pero bago pa man sumambulat itong papatapos nang problema, nagpupulong na ang mga eksperto sa tubig at ang mga pinuno ng ahensyang may kinalaman dito upang magbalangkas ng mga alituntunin upang masiguro na walang pagkaantalang mangyayari sa serbisyong ito.

Noong nagdaang Biyernes, ang mga polisiyang nabanggit ay isinalang na sa Cabinet Assistance System, nang magpulong ang mga kasapi nito sa Palo, Leyte upang pag-usapan ang draft ng Executive Order (EO) na ibinalangkas ng Cabinet Economic Cluster.

Doon nakita na mahigit 30 ang mga ahensyang may kaugnayan sa pangangasiwa ng tubig dito sa ating bansa, maliban pa sa mga water distributor na siyang nagpapara­ting ng serbisyo sa mga kabahayan. Sa CAS, napagtanto na ang mga paraan upang tugunan ang problemang ito at isasalang na ito sa Pangulo.

Ang mga probisyon sa draft ng EO ay sumasakop sa mga gawaing nakapaloob sa integrated water resource management kabilang na ang pagrerepaso sa National Water Resources Board (NWRB) upang ipasailalim ito sa Office of the President at gawing isang ahensyang mangangasiwa sa polisiya, direksyon at pag-uugnay sa lahat ng ginagawa ng gobyerno tungkol sa tubig. Nakatakda na ring balangkasin ang isang water management master plan para sa buong bansa.

Gumagaan ang katungkulang itimon ang mga ahensyang kasapi ng Cabinet Assistance System dahil batid nilang lahat na sa panahong ganito, mas mainam na magtulungan imbes na magturuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>