June 11, 2019

Ang daluyong ng gabinete sa mga rehiyon

Noong ikalawang linggo ng Mayo, gumalaw ang Pa­ngulong Rodrigo Duterte upang bigyang laman at kaukulang tulak ang kanyang mga direksyon sa gabinete tungo sa pagpapabilis ng mga hakbang ng pamahalaan kaugnay sa panrehiyong kaunlaran at pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa mga rehiyon.

Continue reading
June 6, 2019

Nakadikit din sa ekonomiya ang tatak ng pagbabago

Bago pa man ilabas ng Philippine Statistics Authority ang kanilang mga datos na nakalap hinggil sa ikalawa at huling bahagi ng 2019, inilathala na ng University of Asia and the Pacific (UA&P) at ng First Metro Investment Corporation (FMIC) ang kanilang pagtaya sa paglago ng ekonomiya.

Continue reading
June 4, 2019

Biyaheng Hapon

Kababalik lang ng delegasyon ni Pangulong Rod­rigo Duterte mula sa matagumpay na state visit sa bansang Japan.

Continue reading