Isa sa mga pangitain at pangarap ng administrasyon na nakadambana sa Ambisyon Natin 2040 ay isang bansang ‘lahat ng mamamayan ay malaya sa gutom at kahirapan’. Matatag. Maginhawa. Panatag na buhay.

Hindi maipagkakaila ang datos. Sumisigaw ang katotohanan. Sa kabila ng mga hakbang ng pamahalaan, malaking bahagi ng populasyon ang pilit pa ring humuhulagpos sa tanikala ng gutom at kawalan ng pagkakataon sa wastong nutrisyon.

Ito ang kasaluku­yang sitwasyon: hanggang sa ngayon, nananatiling isang malaking hamon sa bansa ang kagutuman. Ang bilang ng pamilyang Pilipino na nakaranas ng mahina hanggang sobrang gutom noong 2018 ay nasa 2.4 milyon.

Labingtatlo punto pitong milyong batang Pilipino ay hindi nakakakain ng tama. 21.6 percent ng kabuuan nating populasyon ay lubog pa rin sa batayan ng kahirapan at 20 porsiyento ng batang Pilipinong hindi hihigit sa limang taong gulang ay mababa ang timbang.

Sa nakuhang 20.2 Global Hunger Index score ng Pilipinas noong 2018, dumaranas ang Pilipinas ng ‘seryosong lebel ng kagutuman’ batay sa lebel ng kulang na nutrisyon, child wasting, stunting at mortality.

Ito ang pinaghuhugutan ng ating pamahalaan. Ang mga datos na ito ang siyang nagbunsod sa hakbang ng pambansang pa­ngasiwaan na bigyan ng kaukulang atensiyon ang pagsugpo sa gutom at malnutrisyon ng ating kabataan.

Noong Lunes, sa isi­nagawang pagpupulong ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete, ipinag-utos niya ang pagsasapinal ng balangkas ng pambansang panuntunan na susundan ng lahat ng 36 na kaukulang ahensya ng pamahalaan. Ilalabas na ito sa lalong madaling panahon upang agad nang umarangkada ang mga opisyal na tumugon laban sa problemang ito.

Sa susunod na sampung taon, ito ang mga target: matapos ang dalawa’t kalahating taon pagkalabas ng executive order, dapat maibaba ng 25% ng kagutuman. Pagkalipas ng limang taon, dapat nasa 50% na ang nai­baba sa lebel nito. Sa loob ng sampung taon o pagdating ng 2030, inaasahan nating zero hunger na tayo at wala nang nakakaranas ng gutom sa ating bansa.

At sa hamong ito, hindi mangingimi o magdadalawang isip ang Office of the Cabinet Secretary na pangunahan ang mga opisyal na hakbang, programa de gobyerno at ipag-ugnay ang mga ito sa inisyatibong pri­bado upang epektibong makatugon sa loob ng itinakdang panahon.

Ang kagutuman ay hindi maaaring ipagsawalang-bahala. Sa pagdurusa ng ating mga kababayan, ang inyong pamahalaan ay hindi maaaring tumingin na lamang papalayo at isantabi ang suliraning ito. Kailangan nating manindigan. Kailangan natin itong tuldukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>